‹ Tilbake til Aktuelt

HIP – Horeca innkjøpspartner


– Et nytt kjedesamarbeid som gir samkjøpsgruppen nye muligheter og medlemmene bedre betingelser

Samkjøpsgruppen er fra 1.7. 2015 en av partnere i HORECA Innkjøpspartner.
Sammen med 4Service og KNIF Innkjøp (Kristen Norges Innkjøpsfelleskap) har Samkjøpsgruppen startet et nytt og spennende innkjøpssamarbeid på non-profitt basis. Flere aktuelle kunder/samarbeidspartnere er kontaktet angående deltagelse i samarbeidet, disse vil bli fulgt opp utover høsten. HORECA Innkjøpspartner (HIP) er en grossist og organisasjons-uavhengig kjedesammenslutning for deltagende innkjøpskjeder og kjedekunder. HIP er stiftet gjennom en bindende samarbeidsavtale mellom juridiske selskaper.

Formålet med kjeden er å fremforhandle og vedlikeholde konkurransedyktige og verdiskapende avtalebetingelser på varer og tjenester til storhusholdningsbransjen, uten mellomledd som forsyner seg av industrileverandørenes betingelser. Det eksisterer mange innkjøpskjeder som er enten eid eller styrt av organisasjoner eller distribusjonsleddet. Flere av disse har store administrasjonskostnader. Noen kjeder generer også stort utbytte til sine eiere. Kjedene praktiserer en stor grad av kryss subsidiering noe som medfører at mindre og mellomstore medlemmer ofte tilbys for lave priser og bonusbetingelser på bekostning av noen få store medlemsbedrifter. Samkjøp og HIP skal i fremtiden fremstå som det mest rettferdige innkjøpssamarbeid.

HIP skal samarbeide tett med konkurransedyktige kvalitetsleverandører som har sett seg lei på at deres totale betingelser ikke når frem til sluttkunden. HIP ønsker å tilby leverandørene markedsadgang direkte til HORECA bransjen uten unødvendige mellomledd og styring fra en arbeidsgiverorganisasjon eller distribusjonsledd. HIP skal utvikle markedets mest konkurransedyktige innkjøpsbetingelser for HORECA bedrifter på ett felles nivå og dermed spare både leverandører og kjedekundene for forhandlings, drifts- og administrasjonskostnader. Alle forretningsavtaler i HIP skal ta hensyn til og etterleve alle etiske retningslinjer og krav til etisk handel «Code of Conduct» for alle ledd i kjeden.

Styringsgruppen i HIP jobber nå med å samkjøre alle de deltagende kjeders avtaler til ett felles avtaleverk som skal gi medlemmene bedre, mer konkurransedyktige og rettferdige betingelser. Det totale innkjøpsvolumet av varer og tjenester vil ligge på ca nkr 1,5 mrd, noe som gjør at HIP er blant de store innkjøpsorganisasjoner til det norske storhusholdningsmarkedet.

Gjennom samarbeidet i HIP har Samkjøpsgruppen nå, i tillegg til avtalen med Servicegrossistene, også en ASKO- avtale. Leveransene fra ASKO vil bli fakturert med nettopriser og vil dermed ikke være bonusgivende. I fremtiden blir alle rabatter og bonuser trukket fa direkte på faktura. Avtalen med ASKO tilfører Samkjøpsgruppens medlemmer et bred spekter av varer til svært gunstige nettopriser. Dette medfører at våre medlemmer ikke trenger å vente på bonusutbetalingen. Foreløpig blir alle fremforhandlede leverandør-betingelser ASKO har avtalt med leverandørene trukket direkte på faktura. I løpet av kort tid vil prisene bli ytterlig forbedret, da legger vi også en stor del av industriens kjedebonuser til HIP direkte på faktura. Fortsatt vil det være mulig å oppnå enda bedre betingelser i form av en ordrerabatt som premierer et strukturert handlemønster. Medlemmene som selv handler for over kr 100 000,- pr år på en av ASKO’s storcash butikker, vil i fremtiden motta bonus på alt bonusgivende kjøp av Samkjøps avtalesortiment.

«Nye samkjøp netto» = lave priser rett på faktura


Skrevet 12.08.2015