Siste nytt fra våre leverandører
 

Til deg som driver serveringssted i disse korona-tider:

Nå har forutsetningene for driften i serveringsbransjen endret seg over natten
27.03.2020   Les mer

Informasjon fra våre leverandører

Kjære medlem,
Som mange andre bedrifter i vårt land, så er vi berørt av de tiltak som nå er satt i gang for å begrense omfanget av covid-19.

Vi i Systemkjøp har iverksatt tiltak for å begrense smitterisikoen. For oss handler det om å praktisere føre-var prinsippet for å sikre våre medlemmer nødvendige tjenester og leveranser i tiden som kommer. For å bidra til å begrense smitten og holde oss friske innfører vi tiltak og retningslinjer for våre ansatte i tiden som kommer.
16.03.2020   Logg inn
Siste nytt fra Systemkjøp AS
 

Samkjøpsgruppen AS slås sammen med Systemkjøp AS

1. januar 2020 fusjonerte Systemkjøp og Samkjøpsgruppen til ett selskap under navnet Systemkjøp AS. Dette gjøres for å styrke selskapenes posisjon i
markedet og sikre de aller beste rammebetingelsene for medlemmene i en tid der det er enda viktigere å stå sammen. For deg som Samkjøpsmedlem vil ikke fusjonen endre måten du kjøper inn på pr. i dag. Med nesten 4.000 medlemmer i ryggen, kan føle deg trygg på at du som kunde har blitt enda viktigere for leverandørene og samarbeidspartnerne våre. Et medlemskap i en innkjøpskjede skal gi deg trygghet og betingelser du ikke ville oppnådd alene, og nå blir medlemskapet ditt enda mere verdt.
10.01.2020   Les mer