Messer og kurs Vi arrangerer bransjetreff, medlemsmøter, messer og kurs for våre medlemmer. De kombineres med faglig påfyll og sosialt samvær.

 

Bransjetreff

Bransjetreffene er møteplasser der medlemmene får faglig påfyll, diskuterer og utveksler erfaringer og behov  med hverandre.

 • En årlig "happening" for våre medlemmer og leverandører.
 • Det legges vekt på faglig innhold med presentasjon av kampanjer, nyheter og andre produkter.
 • Turer til ulike steder i Norge og Europa der faglig påfyll kombineres med rekreasjon, hygge og underholdning.

 

Kurs


Vi har utviklet flere matnyttige kurs du som medlem kan dra nytte av i hverdagen.

 • Kurs avholdes på forespørsel
 • Enten hos kunde eller i Samkjøpsgruppens lokaler
 • Alle kurs er gratis for våre medlemmer


Vi tilbyr kurs i blant annet:

 • Svinn
 • Kalkyler
 • Mersalg
 • Internkontroll på matsikkerhet basert på HACCP-prinsippene
 • Internkontroll etter alkoholloven

 

Medlemsmøter

På medlemsmøtene presenteres blant annet informasjon fra Kjedekontoret, nyheter fra de ulike leverandører og leverandøravtaler, møte med lokale representanter,  produktnyheter og kampanjer.

 • Vi arrangerer medlemsmøter 1-2 ganger i året.
 • Møtene arrangeres over hele landet, for å skape en mer lokal tilhørighet

 

Messer

Messe - SamkjøpsgruppenMesser er et viktig treffsted for oss!


 • Her får du med deg bransjenyheter
 • Vi deltar på flere av de største husholdningsmessene i landet - fra nord til sør
 • Du treffer eksisterende og potensielle medlemmer, samt våre samarbeidspartnere i bransjen

 

Mer om: Bli medlem / Våre kjedekonsepter Om oss