Samkjøpgruppens kjedekontor

Vi på kjedekontoret er opptatt av å hjelpe deg som medlem på best mulig måte.


Samkjøpsgruppen AS

Postboks 3915, Leangen, 7443 Trondheim

Telefon: 73 89 48 10 / faks: 73 89 48 11

E-post: samkjoep@samkjoep.no

 

Besøksadresse: Falkenborgveien 32

Inger
Inger Hildrum
Administrativ leder, distrikt Fosen, Vestfold og Østfold
+47 41 60 53 70
 
Siri
Siri Bergsland
Markedssekretær
+47 93 01 20 16
 
Lise
Lise Tangen
Markedsansvarlig
+47 41 43 84 72
 
Geir
Geir Svestad
Distriktssjef, Møre, Sunnmøre, Vestlandet og Sør-Norge
+47 99 48 82 88
 
Jostein
Jostein Gjermstad
Distrikssjef, Nordland, Troms og Finnmark
+47 98 22 48 50
 
Hamed
Hamed Khowazack
Distrikssjef, Trondheim, Nord-Trøndelag og Nordland opp til Saltfjellet,
+47 94 01 94 08