Vi har plass til flere medlemmer!

Fyll ut skjemaet nedenfor dersom du ønsker å bli medlem av Samkjøpsgruppen.

Vil du vite mer om oss kan du ringe oss for en uforpliktende samtale - tlf.: 73 89 48 10

Påmeldingsskjema


Foretaksnummer
Bankkonto
Navn
Firmanavn
Gateadresse
 
Postnr./Poststed
Telefon
Fax
Daglig leder
E-post
  
Ønsket antall SAMTALEN
Kjøp fra grossist siste år
Er du medeier i et annet firma i Samkjøpsgruppen AS
(Navn og adresse)
Dato
  
Bevilgning
Profilhus
Frie/Bransjer
Hotell
Restaurant
Kafe
Veikro
Catering
Kantine
Konditori
Gatekjøkken
Storkiosk
Camping
  
Utmelding fra andre kjeder Med dette ønsker vi at vårt medlemskap i:
Systemkjøp
NHO Reiseliv Innkjøpskjeden
Nores
Konsumgruppen
Andre (vennligst angi):

opphører fra dato

Grunnen er at vi har meldt oss inn i Samkjøpsgruppen AS og ønsker å benytte deres avtaler. De har gitt oss beskjed om at felles leverandør ikke godtar medlemsskap i to innkjøpskjeder samtidig. Vi ber om at Samkjøpsgruppen AS sender dette til alle sine leverandører slik at alle er informert.

captcha
Skriv inn de røde tallene i rekkefølgen de vises: