Vi hjelper deg med alt fra de beste innkjøpsavtalene til profilering
30711
 

Til deg som driver serveringssted i disse korona-tider:

Nå har forutsetningene for driften i serveringsbransjen endret seg over natten
Les mer

Informasjon fra våre leverandører

Kjære medlem,
Som mange andre bedrifter i vårt land, så er vi berørt av de tiltak som nå er satt i gang for å begrense omfanget av covid-19.

Vi i Systemkjøp har iverksatt tiltak for å begrense smitterisikoen. For oss handler det om å praktisere føre-var prinsippet for å sikre våre medlemmer nødvendige tjenester og leveranser i tiden som kommer. For å bidra til å begrense smitten og holde oss friske innfører vi tiltak og retningslinjer for våre ansatte i tiden som kommer.
Logg inn
32759